Opatrenie č. 248/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 18.06.1990

OBSAH

248

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990,

kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se mění takto:

V § 9 bod 5 zní:

5. Okres Zlín;“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.