Vyhláška č. 237/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

237

VYHLÁŠKA

ministerstva financí, cen a mezd České republiky

ze dne 11. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky stanoví podle § 41 odst. 1 zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 14 zní:

㤠14

Od poplatku z darování a za úkony jsou osvobozeny dary charitativní povahy a dary na veřejně prospěšnou činnost, zejména na rozvoj kultury, umění, církví, náboženských společností, školství, vědy, zdravotnictví, ekologie a sportu.“.

2. § 15 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Ing. Nikodým v. r.