Zákon č. 197/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do06.06.1991
Účinnosť od 18.05.1990 do06.06.1991
Zrušený 196/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1990 - 06.06.1991