Zákon č. 195/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do27.08.1990
Účinnosť od 01.07.1990 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 27.08.1990