Zákon č. 175/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 31/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 31.12.2005