Nariadenie vlády č. 17/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby

(v znení č. 230/1990 Zb.)

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990 do14.04.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do14.04.1992
Zrušený 164/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1990 - 14.04.1992 230/1990 Zb.
29.01.1990 - 30.06.1990

Pôvodný predpis

23.01.1990