Zákon č. 16/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990
Účinnosť od 23.01.1990 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.01.1990 - 31.12.2019