Nariadenie vlády č. 142/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kč

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.12.2007
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1990 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

28.04.1990