Vyhláška č. 140/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 28.04.1990

OBSAH

140

VYHLÁŠKA

ministerstva průmyslu České republiky

ze dne 2. března 1990,

kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Ministerstvo průmyslu České republiky stanoví podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:


§ 1

Zrušuje se vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Hojer CSc. v. r.