Zákon č. 130/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.