Zákon č. 118/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.08.1996
Účinnosť od 01.05.1990 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 - 31.08.1996