Ústavný zákon č. 102/1990 Zb.Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.04.1990 r1/c69/1990 Zb. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.04.1990