Opatrenie č. 10/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990
Účinnosť od 12.01.1990

OBSAH