Opatrenie č. 10/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990
Účinnosť od 12.01.1990

OBSAH

10

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 12. ledna 1990

o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Amnestii ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky, uděluje vláda České socialistické republiky.

(2) Amnestii uděluje vláda České socialistické republiky usnesením, které vyhlašuje ve Sbírce zákonů.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pitra v. r.