Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, výnos o osvobození osobních počítačů a mikropočítačů od notářského poplatku z darování č. j. 153/17 283/1989 ze dne 28. září 1989.

Podle tohoto výnosu budou postupovat státní notářství v České socialistické republice v případech, kdy řízení o zpoplatnění bylo zahájeno po 1. srpnu 1989, jde-li o osobní počítače, mikropočítače a jejich příslušenství, které jsou podle § 5 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží, osvobozeny od cla, a jde-li o jejich darování z ciziny do tuzemska. Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude publikován ve Finančním zpravodaji č. 8-9/1989. Lze do něj nahlédnout na finančních správách v České socialistické republice a na ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky.