Oznámenie č. o2/c29/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
Redakčná poznámka

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1989.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnosom č. II/2-17 000/89 z 28. septembra 1989 Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1990.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1989 vydaný výnosom č. II/2-19 000/88 z 31. októbra 1988 (reg. v čiastke 41/1988 Zb.), včítane všetkých zmien a doplnkov, sa 31. decembrom 1989 zrušuje.

Do Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990 možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.