Uznesenie č. 88/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

88

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. augusta 1989

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa§ 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač a určuje deň ich konania na sobotu 23. septembra 1989.

V. Šalgovič v. r.