Redakčné oznámenie č. 77/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do15.01.1992

77

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby

vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku, v českom a slovenskom vydaní

V § 15 ods. 2 sa v šiestom riadku za slová „pracovných hodín (dní)“ dopĺňajú slová „pripadajúcich na jeden mesiac z celkového počtu pracovných hodín (dní)“.

Redakcia