Uznesenie č. 124/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989 do27.12.1989
Zrušený 167/1989 Zb.

124

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 31. októbra 1989

k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada súhlasí s návrhom skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

V. Šalgovič v. r.