Redakčné oznámenie č. 87/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988

87

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Českej národnej rady č. 60/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky

1. V článku I v českom a slovenskom vydaní Zbierky zákonov je nesprávne uvedené: „...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1979 Sb.,...“. Správne má byť: „...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb.“;

2. v článku I bode 16 v českom vydaní Zbierky zákonov chýba v označení paragrafu číslo. Správne má byť: „§ 16“.

Redakcia