Vyhláška č. 59/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.06.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. apríla 1988

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia maliara Martina Benku sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole štylizovaná vetvička s vtákom. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je v riadku pod štátnym znakom.

(2) Na rube stokorunáka je pred vrcholmi horských štítov zobrazená žena v slovenskom kroji vypúšťajúca holubicu mieru a pošliapavajúca zbrane. Vľavo v opise je meno „MARTIN BENKA“, v opise vpravo sú letopočty „1888-1988“.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je národný umelec Ján Kulich. Iniciálky jeho mena „J.K.“ sú umiestnené na rube vpravo dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1988.


Minister:

Ing. Žák v. r.