Vyhláška č. 55/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

55

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. apríla 1988

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1988 sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v jednom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“ a v druhom letopočet „1988“.

(2) Na rube stokorunáka je vyobrazený kosoštvorec v podobe štylizovaného známkového štvorbloku s náznakom vrúbkovania, rozdelený na štyri ďalšie vrúbkované kosoštvorce. V hornom kosoštvorci je katedrála sv. Víta, v pravom palác „U Hybernů“ a v ľavom časť priečelia Zjazdového paláca v Parku kultúry a oddychu Júliusa Fučíka. V kosoštvorci dole je emblém Svetovej výstavy poštových známok s označením „PRAGA '88“. Po stranách štvorbloku je rozdelený nápis „SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK“ a štyri lipové lístky.

(3) Autorom návrhu je akademický sochár Vladimír Oppl. Iniciálky jeho mena „V O“ sú na rube uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Ing. Žák v. r.