Uznesenie č. 5/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

5

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok a určuje deň ich konania na 20. februára 1988.

V. Šalgovič v. r.