Uznesenie č. 159/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

159

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady (v mestskom obvode Bratislava III) a určuje deň ich konania na piatok 9. a sobotu 10. decembra 1988.

V. Šalgovič CSc. v. r.