Vyhláška č. 143/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 21.09.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods. 1 dňom 26. júna 1987. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 27 ods. 2 dňom 6. augusta 1988.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.09.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.09.1988