Uznesenie č. 134/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

134

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. augusta 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národnej výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I a určuje deň ich konania na 15. októbra 1988.

V z. Ing. J. Gregor v. r.