Uznesenie č. 133/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

133

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. júla 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice a určuje deň ich konania na 30. septembra a 1. októbra 1988.

V. Šalgovič v. r.