Uznesenie č. 80/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej socialistickej národnej rady o vyhlásení doplňovací volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topolčany II

Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.