Uznesenie č. 55/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

55

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 3. júna 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

vyhlasuje podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec (stredná časť okresu Lučenec zahŕňajúca obce Ľuboreč, Praha, Lupoč, Lehôtka, Stará Halič, Halič, Mašková, mesto Lučenec a obec Pinciná a severovýchodná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Senné, Šuľa a Červeňany) a určuje ich konanie na sobotu 25. júla 1987.

V. Šalgovič v. r.