Vyhláška č. 35/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do29.09.2000
Účinnosť od 01.07.1987 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

35

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. apríla 1987

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je vyobrazený dobový parný čerpací banský Hellov stroj, predchodca Wattovho parného stroja. Pri okraji je neuzavrený opis „BANÍCKA AKADÉMIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI“. Vpravo uprostred sú vo dvoch riadkoch letopočty „1762“ a „1987“, pod nimi je znak mesta Banská Štiavnica.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálky jeho mena „DZ“ sú umiestnené na rube vľavo uprostred.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Minister:

Ing. Žák v. r.


Obrázok