Vyhláška č. 34/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do29.09.2000
Účinnosť od 15.05.1987 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

34

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. apríla 1987

vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Na pripomenutie trvalej starostlivosti o zachovanie ohrozených druhov zvierat a úspechov pražskej Zoologickej záhrady v chove divokých koní Przewalského sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky (ďalej len „päťdesiatkorunáky“).

(2) Päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 7 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 27 mm, hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“ a letopočet „1987“.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je vyobrazené žriebä a kobyla koňa Przewalského. V dolnej časti je vo dvoch riadkoch český názov „KŮŇ PŘEVALSKÉHO“ a latinský názov „EQUUS PRZEWALSKII“.

(3) Autorom návrhu je Anton Gábrik, iniciálky jeho mena „AG“ sú nad názvom „KŮŇ PŘEVALSKÉHO“ vpravo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. májom 1987.


Minister:

Ing. Žák v. r.


Obrázok