Vyhláška č. 33/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu narodenia Josefa Ladu

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do29.09.2000
Účinnosť od 15.05.1987 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

33

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. apríla 1987

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu narodenia Josefa Ladu

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca Josefa Ladu sa vydávajú pamätné strieborné päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunáky“).

(2) Päťstokorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunáka je 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťstokorunáka je 40 mm. Na jeho hrane je text „ČESKÝ MALÍŘ NÁRODNÍ UMĚLEC“.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. V riadku uprostred rozdelenom štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“.

(2) Na rube päťstokorunáka je v popredí dole zobrazená podľa Ladových kresieb skupina detí so snehuliakom. Za nimi sú Hrusice, rodná obec Josefa Ladu, z konca devätnásteho storočia, takisto podľa jeho maľby. V dolnej časti sú v rozdelenom riadku letopočty „1887“ a „1987“ a pod nimi uprostred dole nápis „JOSEF LADA“.

(3) Autorom návrhu päťstokorunáka je Jaroslav Bejvl. Jeho meno „J. BEJVL“ je umiestnené v plastike vyobrazenia obce Hrusice vpravo dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. májom 1987.


Minister:

Ing. Žák v. r.


Obrázok