Uznesenie č. 14/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

14

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 26. februára 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce a určuje deň ich konania na piatok 22. a sobotu 23. mája 1987.

V. Šaglovič v. r.