Vyhláška č. 115/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1988 do15.01.1992
Zrušený 11/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 - 15.01.1992

Pôvodný predpis

23.12.1987