Zákon č. 109/1987 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 - 31.12.1988