Vyhláška č. 74/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

Čiastka 23/1986
Platnosť od 06.11.1986
Účinnosť od 01.03.2021