Vyhláška č. 7/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče

Čiastka 2/1986
Platnosť od 17.02.1986 do29.09.2000
Účinnosť od 27.02.1986 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

7

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 6. februára 1986

o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu kultúrneho odkazu našich predkov a starostlivosti socialistického štátu o zachovanie významných architektonických celkov sa vydáva päť strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s motívmi mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče (ďalej len „päťdesiatkorunáky“).

(2) Päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť päťdesiatkorunákov je 7 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunákov je 27 mm, ich hrana je vrúbkovaná.

§ 2

Mestská pamiatková rezervácia PRAHA

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“ a letopočet „1986“.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí renesančná fontána, štylizácia Karlovho mosta a Vltavy. Nad mostom je zoskupenie historických budov znázorňujúcich architektonické slohy. Vľavo je barokový chrám sv. Mikuláša na Malej Strane, uprostred renesančný letohrádok Belveder a vpravo románska bazilika sv. Jiří. Nad nimi dominuje panoráma Hradčian s gotickou katedrálou sv. Víta. Názov mesta „PRAHA“ je umiestnený dole.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák, iniciálky jeho mena „LK“ sú umiestnené v ľavom mostnom oblúku na rube.

§ 3

Mestská pamiatková rezervácia ČESKÝ KRUMLOV

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“ a letopočet „1986“.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí radnica, vľavo chrám sv. Víta a vpravo hradbová veža. Dominantou zoskupenia historických budov je krumlovský zámok. Pod chrámom sv. Víta je štylizovaná päťlistá rožmberská ruža. Názov mesta „ČESKÝ KRUMLOV“ je umiestnený v riadku dole.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák, iniciálky jeho mena „LK“ sú umiestnené v prvom oblúku radnice vpravo na rube.

§ 4

Mestská pamiatková rezervácia TELČ

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“. Letopočet „1986“ je uprostred dole.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je zobrazené priečelie troch renesančných meštianskych domov z telčského námestia. Pod nimi je umiestnený názov mesta „TELČ“.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková - Spěváková, iniciálky jej mena „JTS“ sú na rube uprostred dole.

§ 5

Mestská pamiatková rezervácia BRATISLAVA

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“. Letopočet „1986“ je uprostred dole.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí Michalská veža a za ňou štylizovaný Dunaj. Nad riekou dominuje Bratislavský hrad s historickými hradbami a budovami. V pozadí vpravo je v náznaku vrch Kamzík s televíznou vežou. Názov mesta „BRATISLAVA“ je umiestnený vľavo dole.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková - Spěváková, iniciálky jej mena „JTS“ sú na rube vpravo dole.

§ 6

Mestská pamiatková rezervácia LEVOČA

(1) Na líci päťdesiatkorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“. Letopočet „1986“ je uprostred dole.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí časť pozdnogotického oltára z chrámu sv. Jakuba s ústredným figurálnym motívom od rezbára Majstra Pavla z Levoče. V pozadí nad ním je priečelie levočskej renesančnej radnice. Názov mesta „LEVOČA“ je umiestnený uprostred dole.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je Drahomír Zobek, iniciálky jeho mena „DZ“ sú na rube pod spodnou časťou radnice vpravo.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. februárom 1986.


Minister:

Ing. Žák v. r.


Príloha

Obrázok 01