Redakčné oznámenie č. 52/1986 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 17/1986
Platnosť od 05.09.1986
Účinnosť od 14.08.1986

52

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

V oznámení o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov je v čiastke 12/1986 Sbírky zákonů, v českom vydaní, v registrácii Ministerstva kultúry SSR v úprave o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Malé Brdo“ uvedené chybne číslo: „č. 1904/1986-32“. Správne má byť „č. 2904/1986-32“.

Redakcia