Uznesenie č. 11/1986 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

11

UZNESENIE

PREDSEDNÍCTVA FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

Československej socialistickej republiky

z 11. marca 1986

o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia určuje podľa § 12 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia volebné obvody pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Predseda Federálneho zhromaždenia:

Indra v. r.

Príloha k uzneseniu č. 11/1986 Zb.