Uznesenie č. 10/1986 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho Zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

10

UZNESENIE

PREDSEDNÍCTVA FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

Československej socialistickej republiky

z 11. marca 1986

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na piatok 23. mája a sobotu 24. mája 1986.

Predseda Federálneho zhromaždenia:

Indra v. r.