Vyhláška č. 66/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Čiastka 18/1985
Platnosť od 15.08.1985 do31.10.1990
Účinnosť od 01.09.1985 do31.10.1990
Zrušený 449/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1985 - 31.10.1990