Redakčné oznámenie č. 54/1985 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Štátnej komisie

Čiastka 14/1985
Platnosť od 11.07.1985

54

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 21/1985 Zb. o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií v slovenskom vydaní

1. Nadpis § 1 má znieť: „Vymedzenie sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a jej účel“;

2. Nadpis § 6 má znieť: „Organizácie“;

3. Chýbajúci nadpis pod § 9 znie: „Odborové strediská“.

Redakcia