Vyhláška č. 76/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.07.1986
Účinnosť od 01.09.1984 do31.07.1986
Zrušený 45/1986 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1984 - 31.07.1986

Pôvodný predpis

03.08.1984