Vyhláška č. 72/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.