Uznesenie č. 71/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

Pôvodný predpis

03.08.1984