Nariadenie vlády č. 60/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

Čiastka 12/1984
Platnosť od 29.06.1984 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1984 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1984 - 23.11.1990

Pôvodný predpis

29.06.1984