Vyhláška č. 42/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky

Čiastka 9/1984
Platnosť od 30.05.1984 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1984 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.