Zákon č. 32/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach

(v znení č. 130/1990 Zb.(nepriamo), 542/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 6/1984
Platnosť od 04.04.1984 do25.11.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do25.11.1993
Zrušený 279/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia zákona

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 25.11.1993 542/1990 Zb.(nepriamo)
01.05.1990 - 31.12.1990 130/1990 Zb.(nepriamo)
01.09.1984 - 30.04.1990
04.04.1984 - 31.08.1984 Delená účinnosť