Vyhláška č. 23/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.

Čiastka 4/1984
Platnosť od 16.03.1984 do31.12.2000
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1984 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

16.03.1984