Vyhláška č. 16/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela

Čiastka 3/1984
Platnosť od 28.02.1984 do29.09.2000
Účinnosť od 28.02.1984 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

16

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 3. februára 1984

o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 300. výročiu narodenia Mateja Bela sa vydávajú strieborné pamätné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dolu v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube stokorunáka je postava Mateja Bela sediaceho v dobovom kresle. Jeho meno „MATEJ BEL“ je uvedené v opise vľavo, letopočty „1684, 1984“ v dvoch riadkoch vpravo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je národný umelec Ján Kulich; iniciály jeho mena JK sú umiestnené pod portrétom uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér v. r.


Príloha